Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Lege og Kiropraktor

36 år, opprinnelig fra Kolbotn, Akershus. Dedikert kliniker. Interesse for forskning og utvikling. Utdannet lege og kiropraktor ved Syddansk Universitet Odense Danmark. Bachelorgrad i Helseledelse & Helseøkonomi fra Universitetet i Oslo.  Erfaring som kiropraktor fra offentlig og privat rygg klinikk i Danmark og Raskere Tilbake Ortopedi i Tromsø. Utøvet seilsport på høyt nivå i studietiden. Aktiv både med kitesurfing, seiling, klatring og ski. • Undersøkelse
  1 time: kr. 750,-
  Samtale omkring sykehistorie, klinisk undersøkelse, forslag til tiltak, evt henvinisning supplerende undersøkelser (MR/CT/Ultralyd), diagnose, plan og behandling.
 • Behandling
  20 min: kr 465,-
  Rådgivning, informasjon og veiledning. Allminnelige manuelle og kiropraktiske teknikker. Nålebehandling/IMS. Tverrfibermassasje/T-tool. Kinesiotape som supplement til behandlingen. Spesikk trening.
 • Utstyr
  Pålegg: kr 40,-
  Dryneedling, Kinesiotape. Behandling med IMT-tool.

Fokusområder


Spenningshodepine

40% av voksne nordmenn lider av spenningshodepine. På verdensplan ser det ut til at spenningshodepine er den hyppigste forekommende form for hodepine.

Kiropraktisk behandling i kombinasjon med øvelser er mer effektivt i behandling av spenningshodepine enn medisin.

Årsak: Spenninger i nakke og skuldermuskulaturen, ofte manglende bevegelighet av leddene i nakken og den øvre del av brystryggen.

Medvirkende faktorer til utvikling; Traume, dårlig holdning, ensformig arbeidsstillinger eller ensformig repetetative bevegelser.

Smerte; Lett til uttalt hodepine. Lokalisert til begge sider av hodet. Beskrives ofte som et bånd, som strammer rundt hodet.

Det er god vitenskapelig dokumentasjon for, at manuell behandling i form av massasje, trening og manipulasjon kan hjelpe på spenningshodepine. 

Nakkehodepine

Cervicogenhodepine

Årsak: Stammer fra de små ledd øverst i nakken, samt spenning i de omkringliggende muskler.

Medvirkende faktorer til utvikling: Traume, dårlig holdning, ensformig arbeidsstilling eller gjentagende bevegelser.

Smerte; Varierende i intensitet, men er oftest ganske sterk. Lokalisert til bakhodet, med utstråling til panne- og øye-regionen. Hyppig ledsaget med smerte eller spenninger i nakken.

Kunnskapsbaserte undersøkelser har vist god effekt av manipulasjonsbehandling på denne typen av hodepine.

Disusksprolaps i nakken

Heldigvis sjeldent, smertefult, men forløper ofte med god prognose.

Symptomer; Svært smertefull nakkesmerte med jagende utstrålende smerter ut i en- eller begge armer.

Årsak; Rift i bruskskivens yterste lag. Kan skape en kjemisk- og/eller en mekanisk irritasjon av nerven.

Behandlingsintervensjon og rehabiliteringsforløp er avhengig av skadeomfanget. De fleste har god effekt av ikke-kirurgisk behandling ved en kiropraktor eller fysioterapeut.

Se kliniskeretningslinjer «Behandling av nakkesmerter med utstråling»

Migrene

Årsak; Ukjent, men tilskrives endring i nervesignaler som igjen medfører endring i blodgjennomstrømning i blodkarene i hodet.

Medvirkende faktorer; Arv. Triggerfaktorer; Matvarer, legemidler, hormonelle endringer, spenningshodepine.

Smerte; Lett til sterk pulserende hodepine. Ensidig. Kommer i anfall. Ledsaget av kvalme, oppkast og overfølsomhet for lyd og lys, forverres ved aktivitet.

Migrene med aura; Synsforstyrrelse, kriblen i arm, ben eller øresus, før hodepinen – typisk 20-30 min.

Enkelte pasienter kan ha god lindring i antall anfall og intensitet av smerten ved kiropraktisk behandling. 

Nakke relatert svimmelhet

Cervicogen vertigo 

Symptom; Karakterisert som en gyngende følelse – “sjøsyke”

Årsak; Redusert bevegelighet i nakkeleddene og spenninger i nakkemuskulatur resulterer i feilaktig informasjon til hjernen om hodets posisjon i forhold til resten av kroppen – dette oppleves som svimmelhet.

Medvirkende faktorer til utvikling; Traume, dårlig holdning, ensformig arbeidsstillinger eller gjentagende bevegelser.

Behandling som normaliserer funksjonen av nakkens ledd og muskler – ofte kombinasjon av trening, massasje og manipulasjon.

Krystallsyken (BPPV)

Symptomer; Plutselig voldsom svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet.

Årsak; Krystaller (otolitter) inne i buegangene. Når vi beveger på hodet, vil disse partiklene kunne forflytte seg og det oppstår større bølgebevegelser enn normalt – dette vil kunne oppfattes som svimmelhet.

Medvirkende faktorer; Har du opplevd krystallsyke, er det overhengende sannsynlig at det kan komme tilbake. Det er derfor viktig å kjenne til symptomene og hvordan det behandles.

Graden av plager styrer behovet for behandling. – En kiropraktor kan utføre enkle grep hvor man forsøker å få krystallene (otolittene) i øregangen til å legge seg til rette i et område utenfor buegangen – så symptomene forsvinner.

Låst nakke

Spenninger i nakken er hyppig forekommende.

Symptomene utløses av spenninger som stammer fra dårlig funksjon i nakken og skulderområdets ledd og muskulatur.

Når områdeneikkeer fult bevegelig mangler koordinasjon eller er spendte, kan det forverres ved ytterligerebelastning.

Medvirkende faktorer;  Dårlig holdning, ensidig stilling eller ensformig gjentagende bevegelse.

Din kiropraktor vil kunne identifisere faktorer som for årsaker smerte. Ulik faglig tilhørlighet vil behadle dette med manipulasjon og massasje.

Det kan være nødvendig å;
– addressere utløsende årsak.
– lære teknikker for å vedlikeholde  bevegelse.
– koorigere arbeidsstilling.
– i enkelte tilfeller kan det være relevant   med kortvarig sykemelding.

Frossen skulder

Kraftig inskrenket bevegelse i skulderleddet som skylles en ”lukket” betennelsestilstand i leddkapselen.

Årsak;  Ukjent og tidsperspektivet for helbredelse er ofte langvarig.

Forløpet inndeles i 3 faser; hvor hver fase varer i snitt 4-6 måneder

Tilfrysningsfase– tiltakendesmerte og stivhet i leddet.

Frossen fase – inskrenket bevegelse, hvor smerten gradvis avtar

Opptiningsfase– gradvis bedring av beveglighet, lite smerter.

Behandling; Retter seg mot å gjennoprette normal muskel og ledd funksjon – og kan innebære akupunktur, leddfrigjørendemanipulasjon og mobilisering med ulike muskelteknikker.

Det skal påregneset noe lengre behandlingsforløp og det vil være behov for hjemmeøvelser og spesifikk rådgivning.

Tennis- og golfalbue

Folklige utrykk på ledd og muskelsmerter på yttersiden og innersiden av albuen.

Skyldes overbelastning av muskler i underarmen.

Generelt krever disse tilstandene ro og avlastning – Kan oppnåes gjennom albuestøtte, akupunktur, spesfikk bindevevsmassajse og anti-inflamatoriskmedisin.

Ultralydsundersøkelse vil vær et godt suplement til å avgjøre graden av inflamasjon omkring sene og leddkapsel.

Pasienter kan i disse situasjoner være sårbare og oppleve tiltakende nakkespenninger- som vil kunne ha god effekt av manipulasjonsbehandling og massasje

Håndledd

Komplekst ledd.

Belsates mye i hverdagen og er utsatt ved fall og uhensiktsmessig arbeidsstilling.

Smerte kan skyldes traume eller nedsatt funksjon i ledd, muskler og sener.

Behandling består i å gjennopprette bevegelse i leddenegjennom manipulasjon samt avspenning av muskler gjennom spesfikke teknikker. Det vi ofte være behov for hjemmeøvelser veiledt av en kiropraktor.

Karpaltunnelsyndrom

Betegner de symptomer som oppstår  ved irritasjon av en bestemt nerve (medianus-nerven), der nerven passerer en snever “tunnel” av sener, muskler og håndrotsben på forsiden av håndleddet.

Symptomer; Smerte, kriblende og/eller følelsesløshet i håndflaten og fingrene. Mest uttalt om natten og tidlig på morgenen, kan lindres ved å løfte hånden over skulderen eller ut over sengekanten.

Behandling; Hvile, i perioder med spesielt utformet støttebandasje. Akupunktur og leddfrigjørende mobilisering av håndleddet og massasje av under armens muskler kan ha en lindrende virkning. Det er viktig å sikre seg at medianus-nerven ikke er påvirket av mekanisk avklemning i nakke, skulder eller ved albuen.

Blokadebehandling kan bli nødvendig, hvis ikke annet hjelper.

Har dette ingen eller kun kortvarig effekt, kan operasjon bli siste utvei.

Brystrygg- og ribbensyptomer

Spenninger og stivhet i området omkring skulderbladene og den nedre del av nakken er uhyre alminnelige.

Årsak; Dårlig holdning. Uhensigtsmæssige arbeidsstillinger. Gjentatte ensformige bevegelser. Traumer. Eller i forbindelse med psykisk stress, hvor man ofte har tendens til å ufrivillig spenne musklene i dette område.

Om spenndingene er kraftige eller langvarige nok, kan det gjøre, at leddene i ryggsøylen ikke kan bevege seg fritt og uhindret, hvorpå ryggsøylen også blir øm og irriteret.

Behandling; Ofte kombination av manipulasjon, massasje, akupunktur, rådgivning vedrørende holdning og arbeidsstillinger samt instruksjon i relevant trening og øvelser.

Spesielt holdningskorrigerende trening er en vigtig del av behandlingen. Treningen er rettet mot å styrke svake holdningsmuskler og avspenne oversbelastede muskler og derved forbedre din holdning og motoriske kontroll.

Din innsats er vel så viktig som din behandlers. Behandling kan avhjelpe symptomene og bedre funksjonen, men blir det ikke gjort noe aktivt for å fjerne de utløsende årsakene, vil symptomene med stor sannsynlighet komme tilbake.

Låsning i brystryggen

Facetsyndrom

Låsning i ryggen i området mellemskulderbladene kan gi akutt innsettende sterke smerter og nedsatt bevegelighet.

Årsak: Låsning og irritasjon av ett ledd i brystryggen, kombinert med muskelvern.

Symptomer; Forverring ved bevegelse, og åndedrett, hoste nyse eller le. Beskrives som ”å ha en kniv i ryggen”.

Behandling;

 1. Kortvarig symptomer fra låsning i brystryggen er vanligvis lett å behandle. Kiropraktoren fokuserer på å løsne leddene ved manipulasjon og få de spendte musklene til å slappe av ved hjelp av forskjellige muskelteknikker.
 2. Ved lengrevarende symptomer, eller et tilbakevendende problem, kan det kreve flere behandlinger kombinert med trening og øvelser. Mulig behov for holdningskoorigering.

Korsryggsmerter - uten stråling

Det vil si, lokale smerter i ryggen uten strålesmerte til benet.

Medvirkende faktorer; Manglende bruk, inaktiv livsstil disponerer for smerte. Redusert bevegelighet i leddene i korsryggen og bekken, samt spenninger fra muskler som gjør vondt.

Symptomer; En blir stiv i ryggen, det gjør vondt å reise/ sette seg, snu seg i senga, komme ut/inn av bilen, det kan være vanskelig å finne lindring om natten. Ofte er det lindring å bevege seg stille omkring i lett bevegelse.

Årsak; Oppstår når ledd, bruskskiver (discus) og/eller muskler i korsryggen og setemuskulatur blir overanstrengt og irritert.

Utløsende faktor; Tungt/uheldig løft, en eller gjentatte uhensiktsmessige bevegelser, som over tid provokerer ledd og muskler så de til sist ikke kan fungere innenfor kroppens smerteterskel.

Kiropraktorer og fysioterapeuter har i oppgave å identifisere hvilke ledd og muskler, som ikke funger optimalt. Gjennom ulike manipulasjon-, muskelteknikker og øvelser avhjelpe smerten og optimalisere funksjon.

Ved lengre varighet av smerter, eller gjentatte episoder vil det i de aller fleste tilfeller være behov for gjennopptrene mave,- rygg, sete og bensmuksler. Her kan vi tilbyde spesifikk ryggtrening i egne lokaler med individuell oppfølging ryggtrening.

Korsryggsmerter - med utstråling

Det vil si, smerter fra ryggen stråler eller trekker ned i sete og eller i benet. Kan variere i intenistet og utbredelse fra kun korsrygg og sete, til symptomer helt ned i fot og tær.

Årsak; Som regel skyldes smerten irritasjon av ledd, bruskskive (discus) og eller muskler i korsrygg og bekken. Påvirkning av Ischias nerven som går fra korsryggen og ned i benet. Er nerven påvirket vil det ta lengre tid å komme seg enn om den ikke er påvirket.

Grundig undersøkelseer viktig og vil avsløre årsak til de ulike symptomer.

Bensmerter ikke ensbetydende med at man har en discusprolap med påvirkning av ischiasnerven. Meget irriterte ledd og muskler kan imitere og minne om ischiassymptomer.

Kiropraktisk behandling er rettet mot å normalisere funksjon i ledd og muskler, kombinert med nødvendige råd og veiledning evt. instruksjon av øvelser.

 I mange tilfeller skal man omkring både en kiropraktor og en fysioterapeut i tverrfaglig forløp for å oppnå best  mulig resultat.

Hekseskudd (Lumbago)

Lumbago (facetsyndrom)

Hekseskudd er en folkelig betegnelse for plutselig oppstått korsryggssmerte, hvor man er låst fast i en foroverbøyd stilling og ute av stand til å rette seg opp.

Det kan være forårsaket av en simpel bevegelse, kanskje kombinert med et uheldig løft, men det kan også oppstå utfra det blå.

Symptomene skyldes akutt irritasjon og ofte hevelse omkring ledd kombinert med meget overaktive/spendtemuskler (muskelvern).

Behandlingen; Vil være manipulasjon, massage eller andre muskelteknikker, tøyeøvelser samt bruk av is og eventuelt smertestillende medisin.

Oppfølgende behandling og trening kan være nødvendigt for å rette opp redusert ledd og muskelfunksjon, som igjen kunne være den egentlige årsak til korsryggsmerten. Dette gjør seg især gjelldende ved gjentatte tilfeller med hekseskudd.

Aktiv trening er minst like viktig som manuell behandling for å forebygge tilbakefall. Ryggtrening

Media


No må Noreg utdanne eigne kiropraktorar
«Eit forskingsbasert utdanningstilbod innan kiropraktikk i eit etablert fagmiljø vil vere av enorm verdi for framtida.»


Samhandling vil gi bedre behandling

En nasjonal kiropraktorutdanning planlegges nå ved Campus Årstadvollen i Bergen – et fremtidsrettet klyngeprosjekt med ønske om å bli et kraftsentrum innen primærhelsetjenester. Dette kan bli det best mulige utgangspunktet for fremtidig samhandling og faglig utveksling på tvers av faggruppene – også for dem av oss som arbeider med muskel- og skjeletthelse.»


Samhandling er beste medisin

«Det er som regel det beste for pasienten å bli frisk. Få riktig behandling til riktig tid. Uavhengig av tittel og profesjon. Derfor har vi alle et ansvar for å samhandle mer, samtale med hverandre og lære i fellesskap.»